Kontakty
Poľnonákup TURIEC, a.s.
Robotnícka 2
036 80 Martin

Ústredňa: 043/4239591
Ekonóm: 043/4238393
Predajňa hospodárskych potrieb: 043/4133124